Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINSITRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są CRH Patio Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza 25 oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Roztocze 4, które w ramach Grupy Żagiel wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych oraz realizują wspólne działania marketingowe, na podstawie Art. 26 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO); 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem odo@zagiel.pl;
przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Hotel Patio na podstawie:
wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
zawartej umowy, której stroną jest Pani/Pan, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;   
cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów obejmują marketing usług i produktów własnych oraz Grupy Żagiel a także administrowanie bazą danych oraz klauzul zgód klientów;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości; 
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi);
ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij