Przyjazd
Wyjazd
Najniższa cena tylko na naszej stronie
Uzyskaj dodatkowe 10% rabatu,
pozostawiając swój adres e-mail
Rezerwuj online

Regulamin

                    

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych gości jest recepcja.

Wszystkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do pracowników hotelu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.

 

 • Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu
  ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty/klucza.
 • Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia doby należy zgłaszać do godz. 9.00 w dniu planowanego wyjazdu. Recepcja hotelowa rozpatrzy prośbę w miarę dostępności pokoi.
 • W przypadku niezgłoszenia chęci przedłużenia doby i pozostawienia rzeczy w pokoju hotelowym
  po godz. 11.00, hotel automatycznie naliczy i obciąży rachunek Gościa kosztem dodatkowej opłaty
  w wysokości obowiązującej ceny pokoju na kolejną dobę.
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach Gości.
 • Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w hotelu. Pokój wynajmowany jest wyłącznie osobom, które są stroną umowy o świadczenie usług hotelowych.
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń w trakcie pobytu lub po wyjeździe Gościa przez obsługę, hotel wystawi notę obciążeniową na podstawie cennika strat, po uprzednim sporządzeniu protokołu zniszczeń wraz z materiałem zdjęciowym. Nota zostanie wystawiona na ujawnione dane Gościa w celu dokonania płatności za powstałe zniszczenia.
 • Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną zgłoszone i zdeponowane w sejfie hotelowym.
 • W celu zapewnienia spokojnego pobytu wszystkim Gościom, w hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 • Opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że drzwi zajmowanego pokoju są zamknięte.
 • Przed opuszczeniem hotelu Gość proszony jest o zamknięcie pokoju i oddanie klucza/karty w recepcji.
  Za zgubioną lub zniszczoną kartę/klucz hotel pobiera opłatę w wysokości 50 PLN.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji lub w dziale sprzedaży.
 • Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godz. 7.00 – 10.00.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie i przedmioty pozostawione w samochodach ulokowanych na parkingu dozorowanym. W sytuacji pojawienia się jakiejkolwiek szkody Gość proszony jest o powiadomienie recepcji hotelowej, w celu możliwie szybkiej reakcji i wyjaśnienia sytuacji.
 • Miejsce parkingowe na podziemnym, dozorowanym parkingu to koszt 60 zł / doba / auto. Wydanie karty parkingowej wiąże się z poniesieniem opłaty za miejsce parkingowe za cały pobyt. Za zgubioną kartę parkingową zostanie naliczona opłata 300zł.
 • Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów P.POŻ udostępnionych w informatorze.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za naruszenie tej regulacji hotel naliczy opłatę dodatkową w wysokości 500 zł,
  za odświeżenie pokoju oraz jego blokadę na kolejną dobę.
 • Za użytkowanie oraz bezpieczeństwo udostępnionych przez hotel urządzeń typu: czajnik, żelazko, odpowiedzialny jest Gość hotelowy.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 • Usługi dodatkowo płatne dostępne w hotelu: parking, telefon, usługi prania i prasowania, minibar.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub zakłócenia spokoju i bezpieczeństwa innych Gości, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza, wypowiadając umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do regulaminu hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij